Skup tonerów i tuszy

Nasza firma zajmuje się również skupem od klientów pustych kaset i wkładów do drukarek. Tym sposobem rozwiązujemy Państwa problem związany z utylizacją tych odpadów zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 27.04.2001). Posiadamy zgodę na pozyskiwanie i odzysk w/w odpadów (decyzja nr OŚ 7645/26/03 z dn. 12.05.2003r.).